Prof. dr Slaviša Orlović rođen je 19. februara 1966. godine u Kosovskoj Mitrovici gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu političkih nauka, smer – Međunarodnopolitički, diplomirao je 1994. godine na temu „Izbori i politički marketing“. 

Magistarske studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru za Političku sociologiju, gde je sa uspehom odbranio magistarsku tezu na temu „Oligarhijske tendencije u političkim partijama“ 2001. godine.

Doktorsku disertaciju na temu „Političke partije i razvoj demokratije“ odbranio je 2006. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Profesor dr Slaviša Orlović – Redovni profesor fakulteta političkih nauka – Oblast: politikološko-sociološke studije.

Šef Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju. Član predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije.